11 يوليو 2017 Tarihli ve 30121 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (لا: 2017/19)