[ad_1]

بيان : 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 26/12/2018 مؤرخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 26/12/2018 مؤرخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 وفرض قرار مجلس الوزراء بتاريخ الواردات الحصص، وقد تم إدارة التخصيص تعرفة أعد بناء على قرار.

إجراءات تطبيق التعرفة توزيع الحصص والمبادئ

مادة 3 - (1) وفقا لقرار بشأن حصص استيراد المنتجات الصناعية التعريفة الجمركية لبعض من التنفيذ, توزيع حصص التعريفة الجمركية فتح في المبالغ المشار إليها في الملحق 1 GTP في الجدول الوارد في هذا البيان والتعاريف الموجودة في واردات البضائع لقاء, فقط قالت الصناعيين إنتاج السلع باستخدام كمواد خام أو السلع الوسيطة, ويتم طريقة تسجيل طلبات الشراء مع.

(2) للاستفادة من الصناعيين حصص التعريفة الجمركية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا البيان, وزارة التجارة (وزارة) الموقع (www.ticaret.gov.tr) تقع في الجزء السفلي من التوقيع الالكتروني التطبيق "مقدمة لE-التوقيع التطبيق" في قسم "عمليات استيراد" تتم مع التوقيعات الإلكترونية.

(3) ويجوز للشركة أن تتقدم بطلب نيابة عن صاحب التوقيع الالكتروني للشخص من خلال هذا البيان تغطيها, 27/12/2017 مؤرخ 30283 رقم نظام الطلب الالكتروني البيان الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ عمليات الاستيراد (واردات:2017/3) يتكون الإطار.

(4) الطلبات المقدمة في نطاق هذا البيان, المحدد في الفقرة الثانية "عمليات استيراد" صفحة "إجراءات التطبيق" تحت عنوان رئيسي "وصول التطبيق" الشاشة كما في شهادة نوع "TPS-0955-رخصة استيراد (METAL-CHEMICAL)", ورقة / ورقة محددة، هذا القرار. اكتمال نموذج الطلب عن طريق التخلص التوقيع الالكتروني من قبل المستخدم المصرح له بعد تركيب النظام إلى وثائق كاملة وتامة لضمها الى تطبيق الإلكترونية أكملت الواردة في الملحق 3.

(5) التقدم بطلب للحصول شركة السلع المتعددة والمطلوبة لتقديم طلب منفصل لكل البضائع.

توزيع

مادة 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, واستخدام الإشعارات

مادة 5 - (1) حصص التعريفة الجمركية أن يكون جعلت ضمن نطاق تراخيص الاستيراد التي عقدها مكتب وزارة الواردات الجمركية فيما يخص تسجيل البيان الجمركي.

(2) هذا البيان على المبادئ والإجراءات في إطار مخصصات حصص التعريفة الجمركية الصادر باسم تصدر تراخيص الاستيراد من قبل وزارة مقدم الطلب بإعلام الإلكترونية نموذج الطلب وعناوين البريد الإلكتروني الموجودة. بيان من وزارة إلكترونيا (نظام النافذة الواحدة) معطى 23 يقع عدد من رقم وثيقة عن وثيقة تاريخية. تمت كتابة التطبيق أيضا لا يتم التبليغ.

(3) تقع في وثيقة الإشعار رقم المستند وتاريخ الإعلان المطلوب 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

مدة رخصة الاستيراد

مادة 6 - (1) تراخيص استيراد ليتم تحريرها 15/2/2020 حتى الآن (بما في ذلك هذا التاريخ) صالح.

نقل ترخيص المستوردة

مادة 7 - (1) الواردات بنسبة رخصة الاستيراد تغطيها, مطلوب حامل رخصة الاستيراد الذي ينبغي القيام به من قبل الشركة. تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

تراخيص استيراد المنقحة

مادة 8 - (1) على متطلبات ترخيص الاستيراد بالنسبة للحالة المسائل مسجلة, وزارة (المديرية العامة للالواردات) بحكم منصبه إجراء تغييرات. رخصة الاستيراد التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن, إذا تطبيق بالمعلومات والوثائق المتصلة بالتغيرات طلب, طلب المنقحة بشأن تراخيص الاستيراد من قبل وزارة (المديرية العامة للالواردات) خلص. التطبيق في السؤال, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

مادة 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارة, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

مادة 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (المديرية العامة للالواردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

مادة 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

مادة 12 - (1) 2/2/2018 مؤرخ 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/3) ile 5/9/2018 مؤرخ 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan tebliğler kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15/2/2019 حتى الآن (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

قوة

مادة 13 - (1) هذا الإخطار 1/1/2019 ساري المفعول على.

تنفيذي

مادة 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

TABLO

لا G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) Ton 2.000 0
2 2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6) Ton 5.000 0
3 2914.19.90 *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:Maksimum % 0,1 asetik asit içeren
Maksimum %0,l su içeren,
Maksimum 15 APHA renk değerinde
Kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu : 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)
Ton 1.100 0
4 2915.21 *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7) Ton 70.000 0
5 2915.32 Vinil Asetat Ton 85.000 0
6 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat Ton 65.000 0
7 2926.10 *55 fasıl ve 68.15 GTP’lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril Ton 50.000 0
8 3804.00 *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi Ton 1.800 0
9 3806.10 *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri Ton 40.000 0
10 3815.90.10.00.00
veya
3815.90.90.00.00
*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör Ton 450 0
11 3903.30 *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

– Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),
– Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

• “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94 ’e eşit veya daha az olmalı,
• “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
• “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır
akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton 4.000 0
12 3905.30.00 Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) Ton 2.000 0
13 8414.30.81.90.00 *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan. عدد 450.000 0
14 8529.90.92.00.00
veya
9405.40.39.00.00
*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcılar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (ا). عدد 40.000.000 0

(ا): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.


Ek-2

……………………………………………………………………………… İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/……

وزارة التجارة

(المديرية العامة للالواردات)

26/12/2018 مؤرخ 512 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/8) kapsamında, aşağıda belirtilen maddeler için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;
Unvanı :
Vergi numarası :
Açık adresi :
Telefonu (dahili), faks numarası :
Web adresi, :
e-posta adresi* :
İhracatçı firmanın unvanı, adresi

G.T.İ.P. :
Madde ismi :
Ticari ismi :
Malın kullanılacağı yer :
Malın talep edilen miktarı :
Malın menşe ülkesi :
Malın sevk ülkesi :
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.


Ek-3

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)

2- Ticaret unvanı, إقرار كتابي من التجارة تسجيل رقم وتسجيل الاسم التجاري مكتب التسجيل (بيان الشركة 1/10/2003 قبل تاريخ الشركة الأصلية التي نشرت في الجريدة السجل التجاري من تركيا يأخذ مكان السجل التجاري من العقود أو وزارة التجارة (المديرية العامة للالواردات) وافق على سبيل المثال, العنوان الأصلي من الجريدة التجارة في وقت لاحق من الوضع أو عنوان التغييرات الحالية أو إذا فعلت من قبل وزارة التجارة (المديرية العامة للالواردات) نسخة مصدقة

3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

5- Bu Tebliğ’in Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 و 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, yeminli mali müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

6- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli faaliyet formu (Ek-4)

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca ……………….. gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “ ……………………… (Ek-1 ‘de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) …………………………….. ” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
تسلسل رقم Beyanname Miktar (عدد) Fatura
رقم تاريخي Numarası تاريخي
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI


Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: …./…./…….

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(l) İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)
عنوان(2) ve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine ilişkin Bilgiler
2016 2017 2018
Tüketim Kapasitesi (Ton)
Fiili Sarfiyatı (Ton)
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak
Üretilen Ürünün Adı(3)
2016 2017 2018
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

[ad_2]