[ad_1]

بيان : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, I/C-2.1.3.2.1.1. – Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı ve I/C-2.1.4.3. – Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

مادة 1 - 26/4/2014 مؤرخ 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

مادة 2 - Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. أيضا (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

مادة 3 - Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

مادة 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]