[ad_1]

بيان : Kıymetli taşların (Elmas , pırlanta , yakut , zebercet, zümrüt, topaz, safir, بوصة) Kabul kredili , vadeli akreditif , ve mal mukabili ödeme şekillerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu kesintisi %0 olarak belirlenmiştir.

عدد من القرارات; 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 مؤرخ 90568 كتابات رقم على, 20/6/2001 مؤرخ 4684 sayılı Kanunun geçici 3 وفقا للمادة, مجلس الوزراء 24/7/2017 وقد وافقت على.

24/7/2017 مؤرخة 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

مادة 1- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

مادة 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]