[ad_1]

بيان : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından Nihai Kullanım Tespit Raporlarının (NK1) ücretlendirilmesi hk. (Nihai kullanım izni için düzenlenecek ay itibariyle ilk YGM raporuna 2100.-TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir.)

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

المديرية العامة للجمارك

عدد : 82858591-161.99

موضوع : NK1 Tespit Koduna İlişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi

24.08.2017 / 27566207
توزيع PLACE ل

فائدة: ا) 24.07.2017 tarihli yazınız.

ب) 25.07.2017 مؤرخ 26769170 رسالتنا المؤرخة.

Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden YGM’ler tarafından Nihai Kullanım Tespit Raporlarının (NK1) ücretlendirilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

كما هو معروف, تنظيم الجمارك 207/4 üncü maddesi ve 6 Seri nolu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 11 inci maddesinde, nihai kullanıma ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit raporuyla her bir nihai kullanım iznine konu eşyanın öngörülen süre dahilinde belirtilen nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Gümrük Mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri uyarınca her bir nihai kullanım izni için bir YGM raporu düzenlenmesi gerekmekte olup aynı nihai kullanım izni için birden fazla rapor düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla anılan Yönetmelik ve Tebliğin ilgili maddeleri çerçevesinde nihai kullanım izni için düzenlenecek ay itibariyle ilk YGM raporuna 2100.-TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir. Bu konuda İlgi (ب) de gönderilen yazımızın dikkate alınmaması gerekmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Ayhan IŞIK
باكان.
Daire Başkanı

توزيع: Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri

[ad_2]