[ad_1]

بيان : Mersin Serbest Bölgede giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin yapılacak işlemler hk.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

عدد : 96081228-100

موضوع : Serbest Bölgede Giriş-Çıkış İşlemleri

28.09.2017 / 28247705

توزيع PLACE ل

فائدة: ا) Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’den alınan ve Müdürlüğümüze hitaplı 15.02.2017 مؤرخ, M-010.01 رقم المادة.

ب) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden alınan ve Müdürlüğümüze hitaplı 16.02.2017 مؤرخ, 299-E.741 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ile ilgili olarak, Mersin Serbest Bölgede çalışmaları tamamlanan giriş-çıkış kantarları ve diğer kantarlar, Gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği (muayene ve gözetim) giriş ve çıkış sahalarının fiziki yapıları ile söz konusu sahalarda muayene hangarları ve saha çizgilerinin tamamlanması nedeniyle 02.10.2017 tarihinden itibaren Bölge Ana Kapıdan giriş ve çıkışlarda aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

1) Serbest Bölgeye Giriş İşlemleri:

ا) Serbest Bölgeye ihracat beyannamesi kapsamında ihracat eşyası veya kumanya getiren dolu giriş yapacak araçlar,

ب) Diğer Gümrük Müdürlüklerinden Transit Refakat Belgesi ya da Tır Karnesi Kapsamında transit eşyası ya da kumanya kapsamı eşya ile varış yapan dolu giriş yapacak araçlar,

ج) Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında “5.000 USD altı ve sarf malzemesi getiren” dolu giriş yapacak araçlar,

Serbest Bölge sahasının girişinde bulunan kantarda tartım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip mükellefler tarafından Serbest Bölge Ön Beyan sisteminden giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve Muhafaza Memurları tarafından giriş işlemlerinin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra ihracat sahasına alınıp gözetim ve muayene memurları tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak söz konusu aracın Serbest Bölgedeki ilgili Kullanıcısına sevki sağlanacaktır.

d) Transit Rejimi kapsamında eşya yüklemek üzere boş giriş yapacak araçlar (muz cinsi eşya yüklemesi yapmak üzere boş giriş yapan araçlar hariç.)
Serbest Bölge sahasının girişinde bulunan kantarda tartım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, mükellefler tarafından Serbest Bölge Ön Beyan sisteminden giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve Muhafaza Memurları tarafından giriş işlemlerinin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra, söz konusu araçların Serbest Bölgedeki ilgili Kullanıcısına sevki sağlanacaktır.

e) Muz cinsi eşya yüklemesi yapmak üzere boş giriş yapacak araçlar;

Mükellefler tarafından Serbest Bölge Ön Beyan sisteminden giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve Muhafaza Memurları tarafından giriş işlemlerinde gerekli kontrollerinin yapılmasına müteakip, Rıhtım önünde bulunan kantarlarda tartım işlemleri tamamlanarak, söz konusu araçların Serbest Bölge Rıhtımında bulunan gemilerden yük almak için Limana girişi sağlanacaktır.

2) Serbest Bölgeden Çıkış İşlemleri

ا) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ya da Transit Rejimi kapsamında Transit Refakat Belgesi veya Tır Karnesi ile transit eşyası yükleyip dolu çıkış yapacak araçlar; (Transit Rejimi kapsamında Transit Refakat Belgesi veya Tır Karnesi ile “muz” cinsi eşya yükleyip dolu çıkış yapacak araçlar hariç.)

Söz konusu araçlar yüklemeden sonra Cami arkasında bulunan kantarda tartımı yapılıp İthalat muayene sahasına alınacaktır. Beyannameler muayene memurunca kapatıldıktan sonra Kullanıcı tarafından ön beyan sisteminde çıkış beyanı düzenlenecek ve gözetim memurunun çıkış onayı vermesine müteakip, önce Muayene sahasından sonra da muhafaza memuru tarafından sistemden onay verilerek sahadan çıkışı yapılacaktır.

ب) Transit Rejimi kapsamında Transit Refakat Belgesi veya Tır Karnesi ile “muz” cinsi eşya yükleyip dolu çıkış yapacak araçlar;

Söz konusu araçların Rıhtım önündeki kantarda dolu kantar tartımı yapılacak ve Muz cinsi eşya taşıyan araçlar için düzenlenen yoldaki sarı renkli, yönlendirici-işaretleri takip ederek Gözetim ve ATS cihazı takma noktasına ulaşılacaktır. Muayene memurunca beyanname kapatıldıktan sonra Kullanıcı tarafından sistemde düzenlenen ön beyana istinaden, Gözetim Memurunun çıkış onayı vermesine müteakip, Muhafaza Memuru tarafından, sistemde onay verilerek saha çıkışı gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi için Serbest Bölgedeki Kullanıcılara ve Kullanıcı adlarına hareket eden Yükümlülere gerekli duyurunun yapılması ile herhangi bir aksaklığa mahal bırakılmaması hususunda gereğini arz/rica ederim.

وقعت البريد الإلكتروني

Taner İNAN
Gümrük Müdürü

توزيع:
Mesbaş
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlığı

[ad_2]