Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nünÖzet Beyan Risk Analizlerikonulu yazısı için اضغط هنا

İlgili gümrük idarelerinde işlem yapan üyelerimize duyurulur.