[ad_1]

بيان : Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına Moldava eklenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 20/10/2017 مؤرخ 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 مؤرخ 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasında;

ا) Türkiye Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında imzalanan ve 29/5/2017 مؤرخ 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün ve

ب) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 مؤرخ 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol’ün

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

مادة 2 - Aynı Yönetmeliğin Ek-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

مادة 3 - 2/11/2016 مؤرخ 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 4 - Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/10/2017 30216

EKV

BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE
GEÇERLİ MENŞE KÜMÜLASYONU

Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerli olup, ülkeler ve tarihler itibariyle aşağıda yer alan Tablo-1 ’de belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Tablo-l’de ISO-3166 A2 standardına göre(1) kullanılan ülke kodlarının karşılıkları şu şekildedir:

Avrupa Birliği : EU
EFTA Ülkeleri : EFTA
Faroe Adaları : FO
Cezayir : DZ
Mısır : EG
İsrail : IL
Ürdün : JO
Lübnan : LB
Fas : MA
Filistin : PS
Suriye : SY
Tunus : TN
Türkiye : TR
Arnavutluk : AL
Bosna Hersek : BA
Makedonya : MK
Karadağ : MA
Sırbistan : RS
Kosova : KO
Gürcistan : GE
Ukrayna : UA
Moldova : MO

___________________________
1 Avrupa Birliği için kullanılan “EU” ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) için kullanılan “EFTA” kısaltmaları hariç olmak üzere.

TABLO 1

(Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Kümülasyonun Taraf Ülkeler Bazında Geçerlik Tarihleri)

EU EFTA FO DZ EG IL JO LB MA PS SY TN TR AL BA KO MG MK RS MO GE UA
EU 1.2.
2016
12.5.
2015
- 1.2.
2016
- - - - - - - - 1.5.
2015
- 1.4.
2016
1.2.
2015
1.5.
2015
1.2.
2015
- - -
EFTA 1.2.
2016
- - - - - - - - - - - 1.5.
2015
1.1.
2015
- 1.11.
2012
- 1.5.
2015
- - -
FO 12.5.
2015
- - - - - - - - - 1.10.
2017
- - - - - - - - -
DZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EG 1.2.
2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TR - - 1.10.
2017
- - - - - - - - - - - - - - - 1.10.
2017
- -
AL 1.5.
2015
1.5.
2015
- - - - - - - - - - - 1.2.
2015
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
BA - 1.1.
2015
- - - - - - - - - - - 1.2.
2015
1.4.
2014
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.4.
2014
- -
KO 1.4.
2016
- - - - - - - - - - - - 1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
MG 1.2.
2015
1.11.
2012
- - - - - - - - - - - 1.4.
2014
1.2.
2015
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
MK 1.5.
2015
1.2.
2016
- - - - - - - - - - - 1.4.
2014
1.2.
2015
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
RS 1.2.
2015
1.5.
2015
- - - - - - - - - - - 1.4.
2014
1.2.
2015
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
MO - - - - - - - - - - - - 1.10.
2017
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
1.4.
2014
- -
GE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ad_2]