[ad_1]

بيان : Gümrük Alacağının Takibi konulu 2016/42 sayılı genelgenin 9 uncu maddesinde, Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip başlığı altında düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde ilgili beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip blokenin kaldırılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

عدد :80572740-010.06.01

موضوع :Genelgede Değişiklik

التعميم

(2017/5)

فائدة :12.05.2016 مؤرخ 2016-42 sayılı genelge.

İlgide kayıtlı genelgenin, 9.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının “Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip” başlığı altında “TC Kimlik No” veya “Vergi Numarası” ile düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip konmuş olan blokenin, blokeyi koyan ilgili İdare tarafından kaldırılması,"

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

سيناب AŞCI
باكان.
وكيل الوزارة

DISTRIBUTION:

كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

[ad_2]