[ad_1]

بيان : Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

T.C.
وزارة التجارة
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

عدد : 73421605-106.05
موضوع : Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme
İzni (Ticari Tamir Amaçlı)

08.11.2018

13.11.2018 / 38812129 (Dağıtım yazısı)

التعميم
(2018/11)

20/03/2012 تاريخ و 28239 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2012/6 رقم "دائرة الجمارك في" نظام النافذة الواحدة "في إطار التنسيق لنشر رئاسة مجلس الوزراء التعميم من النافذة الواحدة يستمر نظام العمل.

وفي هذا السياق،, 30.05.2009 مؤرخ 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (سيري لا:1) (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) çerçevesindeki “Hariçte İşleme İzni”ne ilişkin başvuruların yükümlüsünce “e-başvuru” sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idareleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun bulunması halinde verilecek bu iznin 14.11.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu hususta düzenlenecek Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı)’ne ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Başvuru, yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bakanlığımız gümrük idarelerince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular gümrük idareleri tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idareleri tarafından 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından bu belge başvurusuna ait 23 haneli numara üretilir.

5- الصادرة عن نظام النافذة الواحدة 23 رخصة رقم رقم السطر رقم / وثيقة (مثال: لا Referans: 16545419881006000000392/1) البيان الجمركي ذات الصلة 44 رقم في المربع "رقم الوثيقة" و "تاريخ المستند" وأعلن في المنطقة.

6- ومعلومات عن الوثيقة المعنية تجري في وسائل الإعلام الإلكترونية, وسط الورقة أيضا في الوثيقة الرطب وقعت إعلان المحاصيل لا يمكن البحث. استجواب محتوى المستند من خلال نظام النافذة الواحدة في حالة الحاجة خلال الإجراءات الجمركية من الممكن.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Fatih METİN
باكان.
نائب وزير

[ad_2]