[ad_1]

بيان : 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.

TC.

الجمارك والتجارة وزارة

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

12.06.2018

عدد:73421605-106.05

موضوع:TPS-Gümrük Statü Belgesi

التعميم

(2018/06)

20/03/2012 تاريخ و 28239 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2012/6 رقم "دائرة الجمارك في" نظام النافذة الواحدة "في إطار التنسيق لنشر رئاسة مجلس الوزراء التعميم من النافذة الواحدة يستمر نظام العمل.

وفي هذا السياق،, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

وفي هذا السياق،, gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Gümrük Statü Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-DevIet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvuralar yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idaresi tarafından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 424. maddesi uyarınca başvuru Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 1004 (TPS-Gümrük Statü Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- الصادرة عن نظام النافذة الواحدة 23 رخصة رقم رقم السطر رقم / وثيقة (مثال: لا Referans: 16545419881004000000392/1) البيان الجمركي ذات الصلة 44 no.1u kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

ومعلومات عن الوثيقة المعنية تجري في وسائل الإعلام الإلكترونية, وسط الورقة أيضا في الوثيقة الرطب وقعت إعلان المحاصيل لا يمكن البحث. استجواب محتوى المستند من خلال نظام النافذة الواحدة في حالة الحاجة خلال الإجراءات الجمركية من الممكن.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

وقعت البريد الإلكتروني
Cenap Aşcı
باكان.
Müsteşar

[ad_2]