عدد من القرارات : 2017/10051

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 13/3/2017 مؤرخ 27047 كتابات رقم على, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, مجلس الوزراء 13/3/2017 وقد وافقت على.

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

مادة 1- (1) Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilir.

(2) Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.

مادة 2- (1) Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.

(2) Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

مادة 3- (1) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

مادة 4-(1) 16/8/1985 مؤرخ 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 6- (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.