[ad_1]

بيان : 2010/814 sayılı Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın amaç ve kapsam başlıklı 1 inci ve Kontenjan dönemleri ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış; tarife kontenjanından yararlanacak ürünlere büyükbaş hayvanların eti, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu yağı, kedi köpek mamaları ve diğer hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ve bazı ürünler eklenmiş; börülce, güvercin bezelye, barbunya, kavun-karpuz tohumu, efedra ve bazı diğer ürünler tarife kontenjanı kapsamından çıkarılmıştır.

عدد من القرارات: 1143

Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 القانون رقم 1 بوصة, 474 القانون رقم 2 عشر, 3283 القانون رقم 2 عشر, 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2976 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

13 Haziran 2019

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1-18/8/2010 مؤرخ 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) والغرض من هذا القرار, 7/5/2010 مؤرخ 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 مؤرخ 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 30 يناير 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

مادة 2- من نفس القرار 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tablo

G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı Tarife kontenjanı Dönemi Uygulanacak
– Gümrük Vergisi
(%)
/
– Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)
/
– Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net )
0201 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 5000 Ton 01.01 - 31.12 0
0202 Büyükbaş hayvanların eti (مجمد) 0
0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 100 Ton 01.01 - 31.12 0
0602.90.41.00.11 Çelikler 200 Ton 01.01 - 31.12 0
0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 آحرون
0602.90.46.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olan 200 Ton 01.01 - 31.12 0
0602.90.47.00.00 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00 آحرون
06.03 (0603.90.00.00.00 مانعا) Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, مجفف, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 5 Ton 01.01 - 31.12 0
0701.10.00.00.00 Tohumluk 500 Ton 01.01 - 31.12 0
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 1.500 Ton 01.06 - 30.09 i
0703.90 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler 500 Ton 01.01 - 31.12 ii
0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 500 Ton 01.01 - 31.12 0
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
0706.10 Havuçlar ve şalgamlar 1.000 Ton 01.01 - 31.12 iii
0708.10 Bezelye (Pisum sativum) 50 Ton 01.01 - 31.12 0
0708.90 Diğer baklagiller 100 Ton 01.01 - 31.12 0
0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 200 Ton 01.07 - 30.09 iv
0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 700 Ton 01.01 - 31.12 0
0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 600 Ton 01.01 - 31.12 0
0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 2.000 Ton 01.01 - 31.12 v
0713.90 آحرون 250 Ton 01.01 - 31.12 0
0811.10 Çilek 300 Ton 01.01 - 31.12 0
0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü 1.000 Ton 01.01 - 31.12 0
0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 300 Ton 01.01 - 31.12 0
0813.20.00.00.00 Erik 400 Ton 01.01 - 31.12 0
0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] 250 Ton 01.01 - 31.12 0
0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları]
0910.99 آحرون 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1001.99.00.00.11 Adi buğday 10.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
1005.90 آحرون 5.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1008.30.00.00.00 Kuş yemi 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1201.90.00.00.00 آحرون 5.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 15.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1208.10 Soya fasulyesinin unu ve kaba unları 1.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J ve C presl.)tohumları
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 آحرون
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 مانعا) آحرون 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1211.90.86 آحرون 200 Ton 01.01 - 31.12 0
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 25.000 Ton 01.01 - 31.12 0
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 10.000 Ton 01.01 - 31.12 0
15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) 100 Ton 01.01 - 31.12 %20
1518.00.31.00.00 Ham olanlar 50 Ton 01.01 - 31.12 0
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler 100 Ton 01.01 - 31.12 %5
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 1.000 Ton 01.01 - 31.12 iii
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 750 Ton 01.01 - 31.12 iii
1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) 300 Ton 01.01 - 31.12 v
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 750 Ton 01.01 - 31.12 vi
1902.20.30 Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı) 500 Ton 01.01 - 31.12 0
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 1.000 Ton 01.01 - 31.12 vi
2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 200 Ton 01.01 - 31.12 0
2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 200 Ton 01.01 - 31.12 v
2004.90.50.00.11 Bezelye 200 Ton 01.01 - 31.12 vi
2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler
20.08
(2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12, 2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 مانعا)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 200 Ton 01.01 - 31.12 vi
20.09
(2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 مانعا)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 200 Ton 01.01 - 31.12 0
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 50 Ton 01.01 - 31.12 0
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 150 Ton 01.01 - 31.12 v
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 100 Ton 01.01 - 31.12 0
2106.10.20.00.19 آحرون
2106.90 آحرون 100 Ton 01.01 - 31.12 v
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası
(20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
500 hl 01.01 - 31.12 vi
2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 500 Ton 01.01 - 31.12 0
2309.90 آحرون 500 Ton 01.01 - 31.12 0

i : 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.

ii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.

iii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.

iv: 1 يوليو- 30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.

v: İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.

vi: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.

مادة 3- من نفس القرار 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.”

مادة 4- هذا القرار, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 5- ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

[ad_2]