[ad_1]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçı ve ithalatçılarına sağladığı kolaylıkların en sonuncusu Kasım ayı itibariyle uygulamaya geçirildi: Gümrük Eşya Takip Ve Analitik Performans Programı (GET-APP).

GET-APP, eşya sahibine (ihracatçılar veya ithalatçılar), eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem süreleri hakkında anlık bilgi sunan ve bunu şemalar ile anlaşılır kılan bir program.

İthalatçı/ihracatçı, GET-APP ta eşyasını sorguladığında, aşama aşama eşyasının hangi işleme tabi tutulduğunu, işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını, işlemlerin kaç dakika sürdüğünü görebilecek. İlk kez, bir ithalatçı veya ihracatçı, eşyasının gümrükteki durumunu baştan sona kadar takip edebilecek.

Örneğin bir ithalat işlemini ele alalım. İthalatçı, taşıma senedi numarasını programdan sorguladığında, karşısına aşağıdaki 5 aşama çıkacaktır.

  1. Özet beyan,
  2. Varış bildirimi,
  3. Ambar girişi,
  4. Gümrük beyanı,
  5. Ambar çıkışı

İthalatçı, bu aşamaların, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından başlatıldığını ve tamamlandığını, tamamlanma süresini, bekliyorsa neden beklediğini anlık olarak görebilecek. Söz konusu aşamalar, ayrıca anlaşılır bir şema ile de resmedilecektir. Bu beş ana aşamayı ilgilendiren, diğer kurum izin ve kontrolleri, ceza işlemleri, tahlil işlemleri gibi diğer alt işlemlere ait bilgilere de erişebilecektir.

Veya bir ihracatçı, ihracat beyanname numarasını programa girerek,

  1. Gümrük beyannamesi işlemlerini,
  2. Varsa NCTS veya TIR karnesi işlemlerini,
  3. Eşyanın kara, deniz veya hava yolu ile yurdu terk edişini izleyebilecektir.

Eşya sahipleri ile liman işletmeleri, taşıyıcılar ve acenteler arasındaki iletişimde şeffaflık artacak ve bilgi kirliliğinin önüne geçilecektir.

GET-APP, ihracatçıların ve ithalatçıların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi yanında gümrük idarelerinin işlem süreleri hakkında düzenli ölçüm yapabilmesine, dış ticaret işlemlerindeki dar boğazların teşhisine ve iyileştirilmesine de hizmet edecektir.

Tüm bunlar için bir internet bağlantısı ve bir kullanıcı kodu yeterli olacak.

Konuya ilişkin detaylara aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programina-iliskin-genelge-ve-kullanici-kilavuzu-yayimlandi

[ad_2]