[ad_1]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasına ve ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları arasında eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, gerçekleştirilen Genel Kurul ve Teknik Komite toplantıları ile faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

02.10.2017-05.10.2017 tarihleri arasında düzenlenecek toplantılara Derneğimizi temsilen; Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mithat Uğur YETİŞKİN ve Gümrük ve Uluslararası Ticaret Araştırmalar Komite Sekreteri Sayın Serdar AKAR katılmışlardır.

[ad_2]