Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasına ve ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları arasında eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, gerçekleştirilen Genel Kurul ve Teknik Komite toplantıları ile faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

02.10.2017-05.10.2017 tarihleri arasında düzenlenen toplantılara Derneğimizi temsilen; Genel Sekreterimiz Sayın Ziya AKGÜN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Osman KARATAY ve Sayın Mithat Uğur YETİŞKİN, YGM Komite Başkanı Sayın Umut ŞEDELE ile Gümrük ve Uluslararası Ticaret Araştırmalar Komite Sekreteri Sayın Serdar AKAR katılmıştır.