Gümrükler Genel Müdürlüğü’nünTransit İle TCGB Arasında Eşya Kodu Kontrolükonulu yazısı اضغط هنا