[ad_1]

بيان : 2017/1 و 2017/9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında fiili denetimde teste yönlendirilen başvurularda; firmaların aynı marka ve model ürünlerine ait ilk başvurunun test süreci devam ederken, bu ürünler için yapılan müteakip başvurulardan TAREKS tarafından teste yönlendirilenlerin iptal edilmesi; ardından firmalara bilgi verilerek bu ürünler için test sonuçlandıktan sonra yeniden başvuru yapmalarının ve başvuru esnasında alınan olumlu test raporunun bir örneğini sunmalarının sağlanması hk.

T.C.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

06.10.2017

عدد : 42569461-010.06.01.00-E.387635

موضوع : İç Genelgeler-GENELGE (MGMBUMGGB-2017/12)

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK)E

فائدة : Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 27.09.2017 مؤرخ 103824 رقم المادة

التعميم (MGMB-UMGGB-2017/12)

التعميم (MGMB-UMGGB-2017/8) ile duyurulan ve sonraki süreçte detayları açıklanan uygulama ile Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) risk analizi sonucu 1 و 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında fiili denetimde teste yönlendirilen başvurulara ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı ilgide kayıtlı yazısıyla; firmaların aynı marka ve model ürünlerine ait ilk başvurunun test süreci devam ederken, bu ürünler için yapılan müteakip başvurulardan TAREKS tarafından teste yönlendirilenlerin, Enstitümüz Denetmenlerince “İptal: Denetleme Sonucu” şeklinde iptal edilmesi, ardından firmalara bilgi verilerek bu ürünler için test sonuçlandıktan sonra yeniden başvuru yapmalarının ve başvuru esnasında alınan olumlu test raporunun bir örneğini sunmalarının sağlanması, bu şekilde yapılan ve TAREKS tarafından normal fiili denetime yönlendirilen başvuruların “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmasının uygun görüldüğünü bildirmektedir.

Buna göre;

· Firmaların daha önce yapmış olduğu başvuruları kapsamı TAREKS tarafından teste yönlendirilmiş ürünlerinin test süreci devam ederken, aynı kalem (aynı GTİP-marka-model-menşei vb.) ürünlere ilişkin müteakip başvurusunun TAREKS tarafından teste yönlendirilmesi durumunda, firmaların test süreci devam eden ürünler için alınacak olumlu raporun müteakip başvuruda geçerli olmasını talep etmeleri uygun görülebilecektir. Firmalarca yapılacak bu türdeki taleplere istinaden; teste yönlendirilen müteakip başvurudaki ürünler ile test süreci devam eden ürünlerin evrak üzerinden aynı olduğunun anlaşılması kaydıyla; firmalara, test süreci devam eden başvurunun sonuçlanmasının ardından yeniden başvuru yapmaları ve test süreci devam eden başvuruda alınacak olumlu raporun da yeniden yapılacak başvuru belgeleri arasına eklenmesi gerektiği bilgisi verilerek, müteakip başvuru “İptal: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

· Firmaların bahse konu talebine istinaden iptal ile sonuçlandırılan ve normal denetime yönlendirilen başvuru, firmanın başvuru içerisine ekleyeceği olumlu test raporu ve olumlu (ithale izin veren “Koşullu Kabul” sonuçları da dâhil olmak üzere) sonucuna istinaden ilgi yazı gereğince “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı talimatı gereğince, söz konusu durumdaki başvurulara ilişkin firma taleplerinin değerlendirilmesi ve denetimin belirtilen doğrultuda sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR
Genel Sekreter

توزيع :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Iğdır Temsilciliği
Hatay Temsilciliği

[ad_2]