[ad_1]

بيان : 2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında 8422.30.00.00.00 GTİP ile ithal edilmek istenen ürünlerin, GTİP yanında parantez içinde yer alansadece ambalajlama, paketleme ve streç makinalarıifadesinin dikkate alınarak denetime tabi tutulması gerektiği ve MGMB-UMGGB-2017/12, 2017/11 و 2017/14 sayılı Genelgeler kapsamında denetim süreci devam ederken firmaların testlerden vazgeçmesi yönündeki taleplerinde hangi hususlara dikkat edileceği hk.

T.C.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

08.11.2017

عدد : 42569461-010.06.01.00-E.434480
موضوع : İç Genelgeler – GENELGE (MGMBUMGGB-2017/15)

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK)E

فائدة : T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 02.11.2017 مؤرخ -000-119052 رقم المادة

التعميم (MGMB-UMGGB-2017/15)

1. التعميم (MGMB-UMGGB-2017/12), التعميم (MGMB-UMGGB-2017/11) 2’nci maddesi ve GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/14) 3’üncü maddesi çerçevesinde; TAREKS başvurusundaki denetim sürecinde numune alınarak BelgeNet üzerinden laboratuvara yönlendirilen ürünler için firmaların testlerden vazgeçilmesi yönünde anılan mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde talepte bulunmaları durumunda; bu taleplerin ilgili ithalat birimince değerlendirilebilmesini teminen ilgili laboratuvara EBYS üzerinden yazı ile testlere başlanıp başlanmadığı sorulacak ve ürünlerin testlerine başlanmamış ise BelgeNet üzerinden ithalat birimince laboratuvara iletilmiş olan test talebinin laboratuvarca iptal edilerek ithalat birimine dönüş yapılması istenecektir. Laboratuvar tarafından testlerine başlanmamış olan ve test iptali işlemi gerçekleştirilen ürünlere dair, ithalat biriminin EBYS üzerinden yazmış olduğu yazıya atıf yapılarak deney sonuç formu oluşturulacak ve BelgeNete yüklenerek başvuru deney tamamlandı durumuna getirilecektir. Ürünlerin testlerine fiili olarak başlanmış olması durumunda ise; firmaların testlerden vazgeçilmesi yönündeki talepleri dikkate alınmayacak ve ithalat birimince EBYS üzerinden testlere başlanıp başlanmadığı konusunda sorulmuş olan soruya, yine EBYS üzerinden laboratuvarca cevabi yazı ile cevap verilecek ve testlere başlanmış olduğu bildirilecektir. İthalat birimince testlerin yapılması talebinde henüz bulunulmamış ancak numunelerin alınmış olması durumunda ise; numunelerin laboratuvara ulaşmadığı ve testlere başlanmadığı teyit edilmek kaydı ile firmaların testlerden vazgeçme talepleri dikkate alınacaktır.

Buna göre, التعميم (MGMB-UMGGB-2017/12) sayılı genelge, التعميم (MGMB-UMGGB-2017/11) sayılı genelge 2’nci maddesi ve GENELGE (MGMB-UMGGB- 2017/14) sayılı genelge 3’üncü maddesi kapsamında denetim süreci devam ederken firmaların testlerden vazgeçmesi yönündeki talepleri, yukarıda açıklanan yönde uygun olması durumlarında da dikkate alınacaktır.

2. Ekonomi Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında; 2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında 8422.30.00.00.00 GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) ile ithal edilmek istenen ürünlerin, GTİP yanında parantez içinde yer alan “sadece ambalajlama, paketleme ve streç makinaları” ifadesi dikkate alınarak denetime tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, 8422.30.00.00.00 GTİP madde adında yer alan “Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar” ifadesi yanında bahse konu 2017/9 sayılı ÜGD Tebliği’nde parantez içinde denetim yapılması hedeflenen ürünlere yönelik eklenmiş olan “sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri” ifadesine istinaden, söz konusu GTİP’ten ithal edilmek istenen şişe dolum ve şişe kapatma makinaları gibi GTİP madde adındaki açıklama kapsamına giren ancak parantez içi ifade ile denetim dışında tutulan ürünleri “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter V.

توزيع :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

[ad_2]