[ad_1]

بيان : 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesindekiŞirketbaşlıklı tanımı değiştirilmiştir.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

مادة 1 - 24/5/2006 مؤرخ 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (بلاغ رقم: 2006/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(i) Şirket: 13/1/2011 مؤرخ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 مؤرخ 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 مؤرخ 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,"

مادة 2 - يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

مادة 3 - يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]