[ad_1]

بيان : Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.07.2017 tarihli ve 75901sayılı yazısı ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen ithalat denetimine tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacağı, teste yönlendirilecek ürünlerin TAREKS tarafından risk analizine göre belirlenerek, ithalatçılara ve denetmenlere TAREKS üzerinden bilgilendirme yapılacağı hususu bildirilmiştir.

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

عدد : 24545304 - 331.01.99 -E.75901 11.07.2017

موضوع:İthalat Denetimleri

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Mahmudiye Mah. 121. Cad. Metropol Mertim Gökdelen İş Merkezi Kat: 14 Akdeniz/MERSİN

Bilindiğ gibi, 2017 Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri 30/12/2016 تاريخ و 29934 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. CE işareti denetimlerini düzenleyen 2017/8-9-10-11-14 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaktadır.

Söz konusu denetimler ağırlıklı olarak belge ve işaret kontrolü şeklinde yapılmakla birlikte, ilgili Tebliğlerin ‘Tanımlar’’ başlıklı 3 üncü maddelerinde “Fiili Denetim” “Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı” olarak tanımlanmıştır.Tebliğlerin “Yetki” başlıklı maddelerinde ise “Bu Tebliğde belirtilen hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir’ hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğler kapsamında yürütülen ithalat denetimlerinde, doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki güvensiz ürünlerle ilgili şikâyetler sebebiyle; 2017/8-9-10-11-14 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında denetime tabi tutulan ürünler, yukarıdaki hükümlere istinaden gerektiğinde teste tabi tutulacaktır.

Teste yönlendirilecek ürünler TAREKS tarafından risk analizine göre belirlenerek, ithalatçılara ve denetmenlere TAREKS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Test ücretleri, test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından laboratuvara ödenecektir.

Keyfiyetin Üyelerinize duyurulmasında fayda görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Bumin Kaan KÖKTÜRK Bakan a.
Daire Başkanı

DISTRIBUTION:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

[ad_2]