[ad_1]

عدد من القرارات: 2017/10628

Ekli “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 4 وفقا للمادة, Bakanlar Kurulunca 24/7/2017 وقد وافقت على.

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1-15/6/2015 مؤرخ 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın başlığı “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar” şeklinde değiştirilmiştir,

مادة 2- Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP’lerinin belirtildiği liste ilişikte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

مادة 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 4- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilgili olduğu Bakan birlikte yürütür.

في الجريدة الرسمية التي نُشر فيها قرار مجلس الوزراء
تاريخي رقم
9/7/2015 29411
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
تاريخي رقم
28/6/2016 29756

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI
CİHAZIN CİNSİ GTIP ORAN (%)
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
1- Televizyon 8528.72
8528.73
16
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil) 85.27 16
3- Video 85.21 16
4- Birleşik cihazlar

ا) Video-televizyon-radyo
ب) Video-televizyon
ج) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73
16
5- Cep telefonları 8517.12.00.00.11 10
6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 8471.30
8471.41
8471.49
8471.50
2
7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)ا) Kara taşıtları

ب) Diğer taşıtlar

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.1086.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

0,4
0,01

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) 8528.71 10
9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV ‘li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri
3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90
8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00
8
10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar 0

[ad_2]