[ad_1]

بيان : 4202 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sandıklar, bavullar, valizler, çantalar ve benzeri mahfazaların ithalatında Kayıt Belgesi Gerekiyor.

Ekonomi Bakanlığından:

مادة 1 - 31/12/2009 مؤرخ 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

مادة 2 - Bu Tebliğ 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]