[ad_1]

بيان : 1206.00.91.00.19 و 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (sıfır) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

عدد من القرارات: 1021

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına: 1567 القانون رقم 1 بوصة, 474 القانون رقم 2 عشر, 3283 القانون رقم 2 عشر, 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2976 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

2 مايو 2019

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

مادة 1- (1) 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
1206.00.91.00.19 آحرون 100.000 0 30/6/2019
1206.00.99.00.19 آحرون

(2) Bu Karar ile açılan tarife kontenjanı, 25/12/2018 مؤرخ 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, söz konusu ithal lisanslarının bu Kararın yayımı tarihindeki (بما في ذلك هذا التاريخ) kullanım oranları dikkate alınarak tahsis edilir.

Gümrük vergisi

مادة 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

مادة 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

Tebliğ

مادة 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Diğer mevzuat

مادة 5-
(1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 6-
(1) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 7- (1) ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

[ad_2]