[ad_1]

بيان : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2 B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı ekinin 11 nolu dipnotu değiştirildi. (Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.)

عدد من القرارات : 2018/11297

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 12/1/2018 مؤرخ 1142 كتابات رقم على, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 25/10/1984 مؤرخ 3065 القانون رقم 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 مؤرخ 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 مؤرخ 5510 sayılı Kanunun ek 2 عشر, 3/6/2011 مؤرخ 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 مؤرخ 5520 sayılı Kanunun 32/A. maddesine göre, مجلس الوزراء 17/1 /2018 وقد وافقت على.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1- 15/6/2012 مؤرخ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 11 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.”

مادة 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286

[ad_2]