3 مايو 2017 Tarihli ve 30055 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar