[ad_1]

Açıklama : Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Konu : Tercihsiz Menşe Uygulaması

09.11.2018 / 38729479
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız.
        b) 18.09.2018 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Avusturya ve Belçika’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük İdareleri tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]