[ad_1]

Təsvir : 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 25/5/2018 -ci il tarixli və 30431 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmişdir. 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]