[ad_1]

Təsvir : 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.

27.12.2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

9/8/1983 -ci il tarixli və 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 -ci il tarixli və 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 -ci il tarixli və 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 -ci il tarixli və 30237 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmişdir., Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 484) uyarınca 2017 ili üçün yenidən qiymətləndirmə nisbəti %14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 saylı Qanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

27/12/2016 -ci il tarixli və 29931 nömrəli Rəsmi Qəzetdə dərc edilmişdir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 -ci maddəsinin Kanundaki ceza miktarı
(bir) bendindeki ceza miktarları 500 TL 1.206 TL
1.000 TL 2.423 TL
(b) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 58.351 TL
48.000 TL 116.709 TL
(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 14.578 TL
2.000 TL 4.854 TL
300 TL 721 TL
(d) bendindeki ceza miktarları (b) bendi için iki kat:
48.000 TL 116.709 TL
96.000 TL 233.427 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL 29.173 TL
4.000 TL 9.719 TL
600 TL 1.450 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
600 TL 1.450 TL
(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 24.307 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 145.890 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 14.578 TL
(h) bendindeki ceza miktarları 400 TL 964 TL
1.200 TL 2.910 TL
4.000 TL 9.719 TL
12.000 TL 29.173 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
40 TL 97,20 TL
10 TL 24,24 TL
100 KR 232 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
30 TL 72,88 TL
6 TL 14,54 TL
100 KR 232 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:
20 TL 48,58 TL
4 TL 9,67 TL
100 KR 232 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:
10 TL 24,24 TL
2 TL 4,78 TL
40 KR 90 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL 58.351 TL
600 TL 1.450TL
(mən) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 2.423 TL
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 58.351 TL
600 TL 1.450 TL
(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL 48.625 TL
100.000 TL 243.156 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:
20 TL 48,58 TL
Metkreküp başına*:
120 TL 291,75 TL
(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 14.578 TL
4.000 TL 9.719 TL
(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL 116.709 TL
1.200 TL 2.910 TL
(O) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 29.173 TL
(səh) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 58.351 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 58.351 TL
60.000 TL 145.890 TL
(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 232 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 4.863.267 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 4.863.267 TL
(v) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den 243.156 TL’den
1.000.000 TL’ye kadar 2.431.628 TL’ye kadar
(və) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den 243.156 TL’den
1.000.000 TL’ye kadar 2.431.628 TL’ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde;
Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL 121.572 TL
Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda: Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL 72.942 TL
Nüfusu 50.000- 10.000 arasında olanlarda: Nüfusu 50.000- 10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL 48.625 TL
Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda: Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL 24.307 TL
Organize Sanayi Bölgelerinde: Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 243.156 TL
Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL 145.890 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

[ad_2]