[ad_1]

Təsvir : 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (mən) saylı siyahının (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Qərarların sayı: 41

4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (mən) saylı siyahının (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Avqust 2018

15/8/2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

Maddə 1- (1) - 6/6/2002 -ci il tarixli və 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (mən) saylı siyahının (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi vergi
Tutarı
(TL)
Birimi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
1,9944 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
1,9944 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
1,9944 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,1575 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2,1575 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
2,1575 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
0,8105 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
0,8105
0,8105
Kilogram
Kilogram
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
0,8105 Kilogram

Maddə 2- (1) Bu Kararın 1 -ci maddəsində 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 və 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 -ci il tarixli və 2018/11818 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan 14/5/2018 -ci il tarixli və 2018/11818 saylı Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.
Maddə 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Maddə 4- (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 -ci il tarixli və 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
17/5/2018 30424

[ad_2]