İhsan TAFRA’nın Halası için saat:10.00’a Kadar Çapa Kan Merkezinde Acil O Rh (+) qana ehtiyac vardır.

qan verə biləcəkləri 0545 207 77 46 no ile iletişime geçmeleri rica olunur.