[ad_1]

Təsvir : Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Mövzu : Tercihsiz Mənşə Tətbiqi

09.11.2018 / 38729479
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 17.09.2018 -ci il tarixli və 37267045 saylı yazımız.
b) 18.09.2018 -ci il tarixli və 37305441 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Avusturya ve Belçika’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

bu əhatədə, Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük İdareleri tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
nazir a.
Dairə Başçısı

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]