[ad_1]

Təsvir : Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği hk.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02

Mövzu : Tercihsiz Mənşə Tətbiqi

26.11.2018 / 39198504

DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 17.09.2018 -ci il tarixli və 37267045 saylı yazımız.

b) 18.09.2019 -ci il tarixli və 37305441 saylı yazımız.

c) 09.11.2018 -ci il tarixli və 38729479 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Kanada’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Benzer şekilde, İspanya, İsveç ve Hollanda yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA

nazir a.

Dairə Başçısı

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]