İqtisadiyyat Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) Yerli üretici tarafından 9603.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Nazirlik) İdxal Ümumi Müdirliyinə (Ümumi Müdirlik) müraciət olmuşdur. Söz mövzusu şikayəti gizli olmayan xülasəsini Nazirliyin internet saytı (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

ön araşdırma

Maddə 2 - (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

istintaqın aparılması

Maddə 4 - (1) istintaq, Müdiriyyətin əlaqədar hökmləri çərçivəsində Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq ilə əlaqədar bütün yazışmalar aşağıdakı səlahiyyətli orqana ilə aparılır.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Qorunma Tədbirləri Dairəsi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: (+90 312) 204 99 46 Faks: (+90 312) 204 86 33

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

əlaqədar tərəflər

Maddə 5 - (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlərin təqdim edilməsi və məlumat verilməsi

Maddə 6 - (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 -ci maddədə göstərilən müddət içərisində göndərənlərə http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. istifadəçi adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. əlaqədar tərəflərin, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(3) Nazirlik lazımlı görməsi halında ilgililerden əlavə məlumat və sənəd istəyə.

Əlaqədar tərəflərin istirahət etməsi

Maddə 7 - (1) əlaqədar tərəflər, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Məxfilik

Maddə 8 - (1) İstintaq zamanı əlaqədar tərəflər verilən məlumatlar Müdiriyyətin 6 -cı maddəsində göstərilən müddəalar çərçivəsində gizli olaraq qiymətləndirilər.

Məlumat verilməməsi və ya səhv məlumat verilməsi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 -cü maddəsinə uyğun olaraq, istintaqın hər hansı bir mərhələsində Ümumi Müdürlükçe istənən məlumatların nəzərdə tutulan müddət içində təmin edilə bilməməsi ya da istintaqın engellendiğinin başa düşülməsi halında istintaq mövcud məlumatlar üzərindən sonuçlandırılır. Ümumi Müdürlükçe ilgililer tərəfindən təmin edilən məlumatların səhv olduğu təsbit edildiyi təqdirdə bu məlumatlar nəzərə alınmaz.

istintaqın müddəti

Maddə 10 - (1) istintaq, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Tələb hallarda bu müddət altı ay uzadıla bilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

A

ƏLAQƏDAR TƏRƏF MÜRACİƏT FORMASI / Maraqlı tərəf üçün ƏRİZƏ FORMASI

Tarix / Tarix: .... / ... / ....

T.C. İQTİSADİYYAT Nazirliyinə
(İdxal Ümumi Müdirliyi)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

İthalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/2) ilə açılmış olan qorunma tədbiri istintaqa əlaqədar tərəf olaraq qəbul edilmək istəyirik. Tərəf olma gerekçemiz və digər zəruri məlumatlar aşağıda verilir. Məlumatlarını və gərəyini ərz edirik. / Biz Təbliği ilə başladılan təhlükəsizlik istintaq maraqlı tərəf kimi qəbul edilməsi No 2017/2. maraqlı tərəf və digər əsas məlumat olan səbəbi aşağıda təqdim edilir.

İmza - Boller / Signature - Seal
Ad - Unvan / Ad - Title

ƏLAQƏDAR TƏRƏF İLƏ ƏLAQƏDAR MƏLUMATLAR / MARAQ PARTİYA HAQQINDA MƏLUMAT
Unvan / başlıq:
ünvan / ünvan:
E-mail / E-mail *:
Telefon / telefon:
Faks / faks:
Əlaqə Qurulacaq Adamın Adı və Ünvanı / Əlaqə şəxsin adı və Title:

* E-poçt ünvanı, ƏLAQƏDAR TƏRƏF SUAL FORMASI "NA girişdə istifadəçi adı olaraq istifadə ediləcək. / E-mail zaman giriş "maraqlı tərəflər üçün Anket" INTO istifadəçi adı DAŞIMIR
məşğul sahəsi /
Fəaliyyət sahəsi
(işarələyin /lütfən
işarə)

[ ] Yerli İstehsalçı / daxili İstehsalçı

[ ] idxalatçı / idxalçı

[ ] ixracatçı / Xarici Exporter

[ ] digər / digər (dəqiqləşdirin / İzah edin)

Istintaqa əlaqədar tərəf olma səbəbini izah. / istintaq maraqlı tərəf olan səbəbini izah edin.
Ediləcəyi yer və tarix Nazirliyin internet saytında (http://www.ekonomi.gov.tr) elan ediləcək olan tərəfləri dinləmə konfransı üçün lütfən aşağıdakı sahələri doldurun. / tarixi və Nazirliyin saytında elan ediləcək məkanda keçiriləcək məhkəmə üçün qeyd edin. (http://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] Yalnız dinləyici olaraq iştirak edəcəyik. / Biz müşahidəçi statusunda məhkəmə iştirak edəcək.
[ ] Yığıncaqda görüşlərimizin təqdim edəcəyik. / Biz duruşmada görüşlərimizin təqdim edəcək.
[ ] yığıncağa katılmayacağız. / Biz məhkəmə iştirak etməyəcək.
Fərdi olaraq istirahət tələbiniz varsa lütfən aşağıdakı qutucuğu işarələyin. /fərdi eşitmə üstünlük əgər qeyd edin.
[ ] Fərdi olaraq istirahət tələb edirəm. /Mən fərdi eşitdim istədiyiniz.
Yığıncağa iştirak edəcək şəxslərin ad və ünvanları aşağıda ifadə. / iştirakçıların adları və adları aşağıda təqdim olunur.

Şərhlər / Notes: Bu form aşağıda verilən internet ünvanından təmin edilə bilər. / Bu forma aşağıdakı internet ünvanından əldə edə bilərsiniz.
www.ekonomi.gov.tr "İdxal", "Ticarət Siyasəti Müdafiə alətləri", "Qorunma Tədbirləri / safeguards", "İstintaqlar", “Dış Fırçaları”

Bu Formadakı İngilis şərhlər Türkçe mətnin qeyri-rəsmi tərcüməsi olub cavabların Türkçe verilməsi gerekmektedir./ In this Form, İngilis şərhlər Türk mətn qeyri-rəsmi tərcümə var, Bu formu bütün cavab türk təqdim etmək tələb olunur.