T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Risk Management və Nəzarət Baş İdarəsi

Sayı : 73421605-106.05
Mövzu : E-faktura

05.07.2017 /26271092
DAĞITIM YERLERİNE

maraq : 30.06.2017 -ci il tarixli və 73421605-106.05/00026167258 saylı yazımız

E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 -ci il tarixli və 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır. bu çərçivədə 03/07/2017 tarihinde zorunlu olarak başlayan E-Fatura uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza çeşitli sorunlar intikal etmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir:

Söz konusu Genelge’nin 8 -ci maddəsində “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.” deyilməkdədir. Bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması gerekmektedir.

digər tərəfdən, aynı Genelge’nin 1 -ci maddəsində “E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı’nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edilecektir.” hökmü iştirak etməkdədir. Bu meyanda, başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda, Ek 1’de yer alan formun, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan formun aranması gerekmekte olup başkaca bir belge aranmayacaktır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

H. Hasan Murat ÖZSOY
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama:
Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri