[ad_1]

Təsvir : 2018/9 sayılı CE Tebliği kapsamında bazı ürünlerde (LED Ampul, Elektrik Motorları, Klima ve Soğutucu) Enerji Verimliği Testine başlanacaktır.

T.C,
İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304 - 331.01.99 – E.22148 28.02.2018
Mövzu : Enerji verimliliği testleri

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cad. Yox: 35 K:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı
34425 Tophane/İSTANBUL

Bilindiyi üzrə, 30/12/2017 -ci il tarixli və 30286 sayılı Resmi Gazete’nin 2. mükerrerinde yayımlanıp yürürlüğe giren 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğinin 3 üncü maddesinin d fıkrası; Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder, ı fıkrası; Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönilendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder” hükmünü amirdir.

bu əhatədə, yukarıda zikedileıı hükümler göz önüne alınarak 17/7/2017 tarihinde Bakanlığımızca bazı üıün gruplarında test işlemine başlanmıştır. Bu durumun ardından, 150 milyonu aşkın ürün teste yönlendirilmiş ve bunlardan 8 milyonu uygunsuz bulunarak ithaline engel olunmuştur.

Bu defa, enerji verimliliği ilkelerine göre bazı ürün gruplarında test uygulanmasına başlanması kararı verilmiş böylelikle enerji verimsiz ürünlerin yurtiçi edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

bu çərçivədə, aşağıda yer alan takvim ve listeye istinaden enerji verimliliğinde test uygulamasına başlanacaktır;

GTiP ÜRÜN TEST BAŞLANGIÇ TARİHİ
8539.31.90.00.11 LED AMPUL 15 MART 2018
8539.31.90.00.19
8539.50.00.00.00
8501.52.30.90.00 ELEKTRİK MOTORLARI 2 NİSAN 2018
8415.10.10.00.00 KLİMA 2 MAYIS 2018
8415.10.90.00.00
8415.81.00.90.00
8418.10.20.00.00 SOĞUTUCU 2 MAYIS 2018
8418.10.80.00.00
8418.21.10.00.00
8418.21.51.00.00
8418.21.91.00.00
8418.21.99.00.00
8418.29.00.00.19
8418.30.20.00.00
8418.30.80.00.00
8418.40.20.00.00
8418.40.80.00.00

digər tərəfdən, 2018’in ikinci yarısında televizyon, fırın, çamaşır ile bulaşık makineleri ve kurutma makinelerinin de enerji verimliliği denetimlerine alınması planlanmaktadır.

Bilgilerini ve söz konusu denetimlerin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Bumin Kaan KÖKTÜRK
nazir a.
Dairə Başçısı

DAĞITIM:
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneğine
Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneğine
Elektromekanik Sanayicileri Derneğine
Enerji Verimliliği Derneğine
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneğine
Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneğine
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğine
Tübisad Bilişim Sanayicileri Demeğine
Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneğine
Türk Elektronik Sanayicileri Derneğine
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneğine
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğine
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneğine
Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği
Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneğine
Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneğine
Enosad Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği
Yasad Yazılım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesine
Efsiad-Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İşadamları Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

[ad_2]