[ad_1]

Təsvir : 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-3) deki Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) de yer alan Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay listeden çıkarılmış ve Gelişme Yolundaki Ülkeler listesine eklenmiştir.

Qərarların sayı: 2017/10725

20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 -ci il tarixli və 82188 nömrəli məqalədə, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (A:3) ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat edilmiş və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilmiş olması halında, bu Karardan önceki Karar hükümleri uygulanır.

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

A:3

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ

A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Cook Adaları Nauru
İndoneziya S-1a. S-3, S-7b, S-8b, S-11a, S-11b, S-12a, S-12b, S-16a, S-16b, S-17b, S-20 Niue
Fildişi Sahilleri Özbekistan
Filipinler Pakistan S-8b, S-11a, S-11b
Gana Sri Lanka S-11b
Hindistan S-5, S-6a, S-7b, S-8b, S-11a, S-11b, S-12a, S-13, S-14, S-15a, S-15b, S-16a, S-16b, S-17b, S-18, S-20 Svaziland
Kenya Tacikistan
Kırgızistan Tonga
Kongo Ukrayna S-3, S-17a
Mikronezya Vietnam S-7b, S-8b, S-11a, S-11b, S-12a, S-12b, S-13, S-16a, S-16b, S-20
Nijerya Bolivya
Cape Verde Moğolistan
Paraguay

B- EN AZGELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Afganistan Mali
Angola Burma/Myanmar
Bangladeş S-11a, S-11b Moritanya
Burkina Faso Malavi
Burundi Mozambik
Benin Nijer
Butan Nepal
Kongo Demokratik Cum. Ruanda
Orta Afrika Cumhuriyeti Solomon Adaları
Cibuti Sudan
Eritre Sierra Leone
Etiyopya Senegal
Gambiya Somali
Gine Sao Tome ve Principe
Ekvatoryal Gine Çad
Gine-Bissau Togo
Güney Sudan Timor-Leste
Haiti Tuvalu
Kamboçya S-11b Tanzanya
Kiribati Uganda
Komor Vanuatu
Laos Samoa
Liberya Yemen
Lesotho Zambiya
Madagaskar

[ad_2]