[ad_1]

Təsvir : Kimyevi ve organik gübre analizlerinin yaptırılacağı analiz ve referans kurum laboratuvarları ile 2019 yılı gübre analiz ücretleri hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

Maddə 1 - (1) 29/3/2014 -ci il tarixli və 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numunelerini analiz etme konusunda; Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/İSTANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. və Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. və Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. və Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. və Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. və Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. və Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Fevzi Çakmak Mahallesi 10443 Sokak No:1 Karatay/KONYA, MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş.. Torbalı/İZMİR, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. və Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Southern Agricultural Services Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Laboratuvarları yetkilendirilmiştir.

Organik gübre analiz kuruluşları

Maddə 2 - (1) 23/2/2018 -ci il tarixli və 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik gereği piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numunelerini analiz etme konusunda; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarları/İSTANBUL, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Şahinbey/GAZİANTEP, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/İZMİR, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/MANİSA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş.. Torbalı/İZMİR, Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. və Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. və Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. və Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. və Tic. A.Ş./ANKARA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. və Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. və Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. və Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Fevzi Çakmak Mahallesi 10443 Sokak No:1 Karatay/KONYA, MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. və Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, Southern Agricultural Services Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Laboratuvarları yetkilendirilmiştir.

Usul ve esaslar

Maddə 3 - (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

Maddə 4 - (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ Laboratuvarı referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

Maddə 5 - (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 -ci il tarixli və 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA ve Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Analiz ücretleri

Maddə 6 - (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler; ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

Maddə 7 - (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde ilgili Bakanlık il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Tebliğde yer alan kuruluşlarca yapılamayan analizler

Maddə 8 - (1) Analizine gerek duyulduğu halde Tebliğde yer alan kuruluşlarca analizi yapılamayan parametrelerin analizi Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince tercihen akredite olmak üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Maddə 9 - (1) 25/3/2018 -ci il tarixli və 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (təbliğ No: 2018/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

qüvvəyə minmə

Maddə 10 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 11 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek-1

2019 YILI GÜBRE ANALİZ ÜCRETLERİ
GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER

ANALİZ KURUM ÜCRETİ(TL)

REFERANS KURUM ÜCRETİ (TL)

KATI VE SIVI KİMYASAL GÜBRE ANALİZLERİ
Nem 37 43
Serbest Asitlik 37 43
Toplam Azot 165 189
Amonyum Azot 104 120
Nitrat Azotu 104 120
Üre Azotu 114 131
Biüre 83 95
Toplam Fosfor (P2O5) 81 93
Suda Çözünür Fosfor 81 93
Sitratta Çözünür Fosfor 81 93
Suda Çözünür Potasyum 104 120
Toplam Potasyum 104 120
Kalsiyum 68 78
Magnezyum 160 183
Kükürt 114 131
Sodyum 160 183
Bor 78 89
Elek Analizi (4-5 fraksiyon) 28 32
Özgül Ağırlık 28 32
Klorür 69 78
Mikroelement (İlave her element için 30 TL) 160 183
PH 37 43
EC (Tuzluluk) Tayini 37 43
Yoğunluk 37 43
Şellat (Her biri) 110 126
O,o FeEDDHA-o,pFeEDDHA (izomerler) 200 220
Lignosüfonik Asit (Kompleks Oluşturucu Maddeler) 150 165
Fenolik Hidroksil 100 110
Organik kükürt 100 110
Dicyandiamide (Nitrifikasyon inhibitörü) 200 220
NBPT (Üreaz inhibitörü) 200 220
Formik Asit 200 220
Metilpirazol 200 220
Şelat (EDTA) 110 120
ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLERİ
KATI, SIVI, ORGANİK GÜBRE VE ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ
EC (Tuzluluk) Tayini 37 43
Elek Analizi (4-5 fraksiyon) 28 32
Organik Madde Tayini (Yanma Kaybı) 90 104
Organik Karbon 184 212
Organik Azot Tayini 135 155
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini – Katı (TS 5869 ISO 5073) 85 95
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini – Sıvı (Kaliforniya) 110 120
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini 165 189
Fulvik Asit Tayini 137 158
Toplam Azot (Kjeldahl) 123 141
Toplam Azot 97 111
Toplam Fosfor (P) 160 183
Toplam K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu (İlave her element için 25 TL) 160 183
Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 25 TL) 160 183
Toplam Arsenik Analizi (As) 173 199
Toplam Civa (Hg) 173 199
Toplam Bor (B) 160 183
Toplam Kükürt (S) (Elemantal Analiz) 150 172
PH 37 43
EC 37 43
Nem 37 43
Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, PH, EC, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) 462 531
Serbest Aminoasit Tayini 278 320
Alginik Asit 127 146
Giberallik Asit 277 319
Stokinin 245 282
Oksin 294 339
Mineral Analizi 302 348
Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini 165 189
Ağır Metal Analizi (Her biri) 135 155
Bakteri Sayımı 93 106
Clostridium Perfringens Sayımı 104 120
Maya ve Küf Sayımı 93 106
Staphyloccus Aureus Sayımı 114 131
Salmonella Sayımı 114 131
Bacillus Cereus 85 98
Bacillus Anthracis 147 170
Clostridium spp. 118 135
Enterobactericea Grubu Bakteriler 101 116
Escherichia Coli 132 152
Escherichia Coli 0157 249 286
Listeria Spp 130 150
Staphylococcal Enterotoksin 209 240
Klinoptilolit 155 178
Porozite 171 197
Silisyum Dioksit SiO2 155 178
Alüminyum Oksit AL203 85 98
Hidroksiprolin 155 178
Top. Aerobik Mezofılik Bakt. Say. 93 106

[ad_2]