[ad_1]

Təsvir : Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması hakkında 105 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (gömrük Əməliyyatları) nde yapılan değişiklikle, 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin ve deniz yoluyla gelen tekstil eşyasının, Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, fermuar, etiket, kurdele, lastik, dantel vb konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği gümrük idaresinden yapılacağı bildirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Maddə 1 - 27/2/2013 -ci il tarixli və 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (gömrük Əməliyyatları) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, keten iplik, ipek iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,"

“ı) Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, rivet, fermuar, askı, etiket, kart etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, lastik, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin,

mən) 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin,"

"(5) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ya da yolcu beraberinde gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.”

"(6) Deniz yolu ile gelen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin geldiği gümrük idaresi tarafından yapılır.”

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/2/2013 28572
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/10/2013 28784
2- 14/2/2015 29267
3- 27/2/2016 29637

[ad_2]