[ad_1]

Təsvir : 26/3/2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan10 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) yürürlükten kaldırıldı.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 26/3/2004 -ci il tarixli və 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]