İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinin 10.05.2017 tarih, “Gümrük Kanunu 236. Maddesikonulu yazısı için TIKLAYINIZ