T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı: 85593407-165.04

Mövzu: Referans Kıymet

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiyi üzrə, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

bu əhatədə, “kahve” cinsi eşyanın ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) nun internet sitesinden alınan kıymetlen periyotlar halinde Kıymet Veri Bankası”nda yayımlanacaktır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ

nazir a.

Ümumi Müdir V.

ABD FOB İhraç Fiyatları*

Ortalama Birim Kıymet $/kg
Eşya Tanımı Alt Pozisyonu Şubat 2017
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) 0901.21 7,7
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) 0901.22 7,9
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) 0901.11 4,9
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) 0901.12 2,4

*Kaynak: US International Trade Commission