[ad_1]

Təsvir : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk. (Geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış eşyanın menşe tevsiki )

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 20117910-163.08
Mövzu : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

30.05.2019 /44861949
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: 27/05/2019 tarix və 44730247 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile 24 Mayıs 2019 tarix və 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 qarış, 41 inci və 205 inci maddelerinde yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; Bakanlık makamından alınan 29/05/2019 tarix və 44824732 sayılı Onay ile mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşmı Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak, işlemlerin bu Onay tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması;

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepo veya geçici depolama yerine alınmış eşyanın menşe tevsiki bu eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması

Gerekmektedir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama:

gərəyi:
Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri
məlumat:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

[ad_2]