[ad_1]

Təsvir : Sərbəst Bölgələrdən tullantıların yurd xaricinə ixracatı və tranzit keçməsinə ÇED uyğunluq icazəsi ilə komissiyanın uyğun fikiri axtarılacağı vəziyyətlər hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :40216608-145

Mövzu :Sərbəst Bölgələrdən Yurd xaricinə
Tullantıların Göndərmək

03.01.2019 / 40402625
DAĞITIM YERLERİNE

sərbəst Regionlar, Xarici İnvestisiya və Xidmətlər Ümumi Müdirliyinə alınan 30.10.2018 -ci il tarixli 38382231 saylı yazıda xülasəylə;

Ümumi Müdürlükleri ilə Ekologiya və şəhərsalma üzrə Nazirliyi Ətraf Rəhbərliyi Ümumi Müdirliyi arasında edilən mütekabil yazışmalar nəticəsində, sərbəst bölgələrdə ibarət tullantıların yurd xaricinə göndərilməsi əməliyyatının ətraf mühitin qorunması və beynəlxalq yükümlülüklerimizi güdülməsi istiqamətiylə ətraf qanunvericiliyi baxımından ixracat olaraq qiymətləndirilməsi və Tullantıların İdarə Yönetmeliği'nin 23 cü maddəsi müddəalarının tətbiq olunması lazım olduğu; bununla birlikdə Sərbəst Regionlar Tətbiq Yönetmeliği'nin 37 -ci maddəsində sərbəst bölgədən Türkiyəyə tullantı çıxışlarında axtarılan komissiya qərarının, yurd xaricinə tullantı Gönderiminde də aranmasının uyğun olacağı; bu istiqamətdə Ümumi Müdürlüklerince Sərbəst Region Müdirliklərinə, Ekologiya və şəhərsalma üzrə Nazirliyin isə Ekologiya və şəhərsalma üzrə İl Müdirliklərinə mövzuya bağlı təlimat verilməsi istiqamətində razı qalanda bəhs;

Tullantıların İdarə Yönetmeliği'nin "Tullantıların ixracatı və tranziti" başlıqlı 23 -cü maddəsinin birinci bəndində "təhlükəli tullantıların, silinmə edilə bilməsi üçün lazımlı texniki tutuma sahib qurğuların ölkəmizdə olmaması, tullantıları idxalatçı və tranzit dövlətin səlahiyyətli nüfuzunun qəbul etməsi, ixracata bağlı iş və əməliyyatların tamamlanması vəziyyətində yalnız AB və / və ya OECD üzvü ölkələr ilə Liechtenstein'a ixrac edilə biləcəyi "; ikinci bəndinin (b) bəndində, "Təhlükəsiz tullantıların, AB və / və ya OECD üzvü ölkələr ilə Liechtenstein'a ixracatında Ətraf Nazirliyin sənəd düzenlenmeyeceği, ixrac əməliyyatı başlamazdan nazirliyə məlumat veriləcəyi ", (c) bəndində "təhlükəsiz tullantıların digər ölkələrə ixracatında əlaqədar ölkənin səlahiyyətli nüfuzundan icazə alınaraq nazirliyə müraciət ediləcəyi, Nazirlikdən təsdiq olmadan ixrac əməliyyatı edilə "nın hökm altına alındığı;

bu çərçivədə, Ümumi Müdürlüklerince ötürülən təlimat ilə;

- Sərbəst bölgələrdə ibarət tullantıların yurd xaricinə göndərilməsi əsnasında Sərbəst Regionlar Tətbiq Yönetmeliğinin 37 -ci maddəsinin və Tullantıların İdarə Yönetmeliğinin 23 -cü maddəsinin birlikdə tətbiq olunması,

- Xaricə tullantı göndərmək istəyən firmaların, Ekologiya və şəhərsalma üzrə Nazirliyinin əlaqədar qanunvericiliyinə uyğun olaraq zəruri sənədləri Sərbəst Region Müdirliyinə təqdim etmələri,

- Sərbəst Region Müdirliyinin, istifadəçinin təqdim etdiyi sənədləri, "Sərbəst Regionlar Tətbiq müdiriyyəti" nin 37 -ci maddəsinə uyğun olaraq toplanan komissiyanın uyğun fikirinə bağlı tutanakla birlikdə Ekologiya və şəhərsalma üzrə Nazirliyi Ekoloji Təsir qiymət, İcazə və Yoxlama (EIA) Ümumi Müdirliyinə bir üst yazı əkindən çatdırması,

- Müraciət mövzusu tullantının yurd xaricinə gönderilebileceğine dair ƏMTQ Ümumi Müdirliyi yazısı Sərbəst Region Müdirliyinə çatdıqdan sonra, söz mövzusu tullantının bölgədən çıxış əməliyyatına bağlı SBİF təşkil edilməsi,

- AB və ya OECD üzvü ölkələr ilə Lixtenşteyndə göndəriləcək təhlükəsiz tullantılar üçün uyğunluq yazısına ehtiyac olmadığından, bu ölkələrə göndəriləcək təhlükəsiz tullantılar üçün ƏMTQ Ümumi Müdirliyinə sənədlər göndərildikdən sonra SBİF təşkil edilməsi,

Xüsuslarında Sərbəst Region Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı və mövzu haqqında Ətraf və şəhərsalma üzrə Nazirliyinin məlumatlandırıldığı ifadə edilərək Sərbəst Region Gömrük Müdürlüklerinin tətbiq haqqında məlumatlandırılması istənilir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Halit Hanoğlu
nazir a.
Ümumi Müdir Köməkçisi

paylama:
Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Qərb Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Qərb Mərmərə Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Orta Anadolu Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Gap Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

[ad_2]