[ad_1]

Təsvir : İlk rejime ilişkin gümrük beyannamesi, önceki rejime ilişkin TCGB, laboratuvar tahlil raporları ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarama yoluyla eklenmemesi, elektronik ortamda işlem yapılması gerektiği hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :73421605-106.05

Mövzu :Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi

03.05.2019 / 44032814
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 19.11.2018 -ci il tarixli və 73421605-106.05/00038991645 saylı yazımız

b) 29.03.2019 -ci il tarixli və 73421605-109/00042960754 saylı yazımız

c) 04.04.2019 -ci il tarixli və 73421605-100/00043202274 saylı yazımız

d) 10.04.2019 -ci il tarixli və 73421605-450/00043360047 saylı yazımız

e) 29.04.2019 -ci il tarixli və 73421605-100/00043875124 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu Kağıtsız Gümrük Projesi ile ilgili olarak; maraq (c) ve ilgi (e)’de kayıtlı yazılarımızda; 10XX rejim kodlu ve diğer ihracat beyannamelerinde söz konusu Proje kapsamında yapılması gereken işlemler belirtilerek beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen bildirimlerden; bazı Gümrük Müdürlüklerince gümrük beyanname nüshası kağıt ortamında aranmaksızın işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla ilgi (c) və (e)’de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere; ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere mutlak suretle devam edilecektir.

digər tərəfdən, maraq (bir), (b) ve ilgi (d)’de kayıtlı yazılarımızda 0200 kodlu “İlk Rejime İlişkin Gümrük Beyannamesi”, 0701 kodlu “Önceki Rejime İlişkin TCGB”, 0803 və 0804 kodlu “Laboratuvar Tahlil Raporları” ile 0253 kodlu “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin kağıt ortamında aranmamasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup söz konusu dökümanlara ilişkin elektronik ortamda işlem yapılması ve kesinlikle kağıt nüshalarının tarama yolu ile sisteme eklenmemesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda yukarda belirtilen hususlara ilişkin bağlantı idarelerinizin ivedilikle talimatlandırılması ile ilgili bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama:

Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri

[ad_2]