[ad_1]

Təsvir : 2017-20 sayılı KKDF ye tabi olmayan ithalatlarda Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması ile ilgili Genelgenin uygulanmasında dikkate alınacak hususlar.

T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

BU

Sayı : 85593407-156.06

Mövzu : 2017-20 Sayılı Genelge-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF

06.11.2017 / 29278287
DAĞITIM YERLERİNE

maraq : 03.11.2017 -ci il tarixli və 85593407-156.06/00029226606 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımızla Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına yönelik tamamlanan çalışmalar neticesinde Gümrük İdareleri, Yükümlüler ve Bankaların takip edecekleri işlemleri ve uygulama esaslarını belirleyen 26.10.2017 -ci il tarixli, 2017/20 sayılı Genelge dağıtılmıştır.

Söz konusu Genelge’de, beyanname işlemlerinde belge ID kullanılması halinde muayene memurunca yapılacak kontroller ve gerekli işlemler düzenlenmiş olup bu kapsamda söz konusu Genelgenin tüm muayene memurlarına havalesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

digər tərəfdən, alınan geri dönüşlerden, Genelge’nin uygulamasıyla ilgili transfer bildirim formlarına ilişkin Belge ID ve kağıt ortamda belge kullanımı ile ilgili bazı hususlarda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıda hususların dikkate alınması gerekmektedir;

– Genelge kapsamında hali hazırda servisleri hazır olan Bankalarca ithalat bedellerine ilişkin yükümlülere verilen Belge ID’ler beyanname işlemlerinde kullanılabilecektir.

– Evveliyatı itibariyle kağıt ortamda oluşturulmuş transfer bildirim formlarının beyanname işlemlerinde kullanılmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

– Kağıt ortamda transfer bildirim formu verilmesi ve beyanname işlemlerinde kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren gümrük idarelerince teyit işlemine tabi tutulacak olup hali hazırda bir teyit işlemi yapılmadan gümrük işlemlerinde kağıt formların kullanılması ve kabulü mümkün bulunmaktadır.

– Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin beyanname işlemlerinde kullanımı mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Erkan ERTÜRK
nazir a.
Dairə Başçısı

[ad_2]