[ad_1]

Təsvir : Kağız təminat məktublarının 01.09.2019 tarixində sonlanacağı ilə E-təminat məktubu çətininliyi olacağı və bələdçi

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 85593407-157.01
Mövzu : E-təminat məktubu Tətbiqi haqqında

10.07.2019 / 45855465
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 19.02.2019 -ci il tarixli və 41770540 saylı yazımız.
b) 08.03.2019 -ci il tarixli və 42408480 saylı yazımız.

İlgide qeydə yazılar mövzusu E-Təminat məktublarına bağlı tətbiq təlimatın aktual halı ilişikte gönderilmekte olub 1 İyul 2019 tarixi etibarilə E-təminat məktubları gömrük idarelerince qəbul edilməyə başlanmışdır.

Söz mövzusu tətbiqin yayılmasını təmin etmək lazımlı işlər icra olub 1 İyul -1 Sentyabr 2019 tarixləri arasında həm kağız həm də e-təminat məktubu olaraq təşkil edilən təminat məktublarının qəbul ediləcəyi, 1 Sentyabr 2019 tarixi etibarilə kağız mühitdə təminat məktubunun verilməsi, qəbulu, gömrük əməliyyatlarında istifadəsinin mümkün olmayacağı barəsində Nazirliyimiz, Xəzinə və Maliyyə Nazirliyi ilə Kredit Qeydiyyat Bürosu razı qalmışdır.

Məlumatları ilə mövzuya bağlı lazımlı məlumatlandırmaq edilməsi və fəaliyyətlər alınması;tətbiqdə alınan səhv kodlarının ekran görüntüleri ilə birlikdə Ticarət Professionallar Sevgi yetim (s.yetik@ticaret.gov.tr) ilə Gözdə Kurt'a (g.kurt3@ticaret.gov.tr) ivedilikle çatdırılması barəsində gərəyini əhəmiyyətlə xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama: Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdirliklərinə
mən: - E-Təminat Tətbiq bələdçisi

[ad_2]