[ad_1]

Təsvir : Rusiya-yoxuşlu üçüncü ölkə mənşəli əşyada mənşəyi şahadetnamesi olması halında faktura təsdiqi lazım olmadığı hk.

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :20117910-111.01

Mövzu :Rusiya Faktura Onayı

16.11.2017 / 29581890

DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 05.10.2017 -ci il tarixli və 0028449773 saylı yazımız.

b) 27.10.2017 -ci il tarixli və 29041024 saylı yazımız.

c) 31.10.2017 -ci il tarixli və 29124433 saylı yazımız.

İlgide qeydə yazılarımız mövzusu ilə əlaqədar olaraq İqtisadiyyat Nazirliyindən alınan 14.11.2017 -ci il tarixli və 123244 saylı yazı ilişikte göndərilir.

Məlumat əldə edilməsi və həmin yazı çərçivəsində əməliyyatların reallaşdırılması barəsində gərəyini xahiş edirəm.

Alpay ARAS
nazir a.
Dairə Başçısı

mən: 1 ədəd yazı

paylama:
Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdirliklərinə

T.C.

İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

İdxal Ümumi Müdirliyi

Sayı :31255373-724.01.01-E.123244 14.11.2017

Mövzu :Rusiya Faktura Onayı

Gömrük və Ticarət Nazirliyinə

(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)

maraq: bir) 05.10.2017 -ci il tarixli və 106809 saylı yazımız.

b) 26.10.2017 -ci il tarixli və 115836 saylı yazımız.

c) 27.10.2017 -ci il tarixli və 116690 saylı yazımız.

Malumları olduğu üzrə, maraq (bir)'Da qeydə məqaləmizlə 9 oktyabr 2017 tarixindən etibarən Rusiya Federasiyası mənşəli və / və ya çıxışlı yazımız eki kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəmizə idxalı zamanı gömrük idarələrimiz tərəfindən faturalarda Rusiya Federasiyasında mukim Ticarət müşavirliğimiz / Ataşeliklerimizin təsdiqi aranmasının razılaşdırıldığı bildirilmişdi.

Haqqında danışılan tətbiqdə, Rusiya Federasiyası çıxışlı üçüncü ölkə mənşəli məhsulların idxalatında, bəhsə mövzu məhsullara aid üçüncü ölkə mənşə şahadetnamesi və daşıma sənədlərinin ortaya çıxarmasını halında faturalarda Rusiyada məskun Ticarət müşavirliğimiz / Ataşeliklerimizin təsdiqi aranmayacaktır.

Məlumatları və gərəyi ərz olunur.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ
nazir a.

[ad_2]