[ad_1]

Təsvir : Eşyanın, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulması durumunda, her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 75705452-010.99

Mövzu : 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem
ve Davranış Fiili Hk.

18/10/2019 / 48632388
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

maraq: bir) 02.08.2019 -ci il tarixli, 2019/3194-BU sayılı yazınız,

b) 02.09.2019 -ci il tarixli, 2019/3744-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Mezkur yazılar konusuna ilişkin olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 5067 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, ilâ yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. " hükmü gereğince yapılacak işlemlerde, her somut olayın kendi içerisinde ortaya çıkan deliller ışığında değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, mezkur yazılarınız konusu hususlar yapılacak olan çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

e-imzalıdır
Yakup SEFER
nazir a.
Genel Müdür Yrd.

[ad_2]