[ad_1]

Təsvir : Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ithalata konu eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için menşeinin ispatına yönelik tek geçerli belgenin menşe beyanı olduğu, menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi gerektiği hk.

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-724.01.01/KR

Mövzu :G.Kore STA

20.10.2017 / 28844315

DAĞITIM YERLERİNE

maraq :Müsteşar Yardımcılığı Makamının 8.5.2013 -ci il tarixli və 4101 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çərçivəsində həyata keçirilən idxalata mövzu əşyanın güzəştli rejimdən faydalana bilməsi üçün Mənşəyinin ispatına istiqamətli tək etibarlı sənəd mənşə bəyanı olub, bu sənəd yerinə mənşə şahadetnamesi ortaya çıxarmasını mümkün yoxdur. Bu çərçivədə ithalatçılar tərəfindən mənşə şahadetnamesi təqdim edilməsi halında qəbul edilməməsi lazımdır.

eyni şəkildə, söz mövzusu STA çərçivəsində Cənubi Koreya orqanları nəzdində sonradan idarəyə tabe tutulabilecek sənəd mənşə bəyanı olub, Türkiyə-Cənubi Koreya STA'da nəzərdə tutulan güzəştli rejimdən yararlandırılmak istənən əşyaya bağlı olaraq mənşə şahadetnamelerinin sonradan idarəyə göndərilməməsi lazımdır.

Məlumatları ilə yuxarıda göstərilən şəkildə əməliyyat edilməsi barəsində gərəyini xahiş edirəm.

Bülent Orhan TÜRELİ
nazir a.
Dairə Başçısı

DAĞITIM: Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri

[ad_2]